Kalite Politikamız

AK PLASTİK olarak;

 • ıso 9001:2015 kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek yürütmeyi,

 

 • Kalite standartları, müşteri ve diğer şartlara göre çalışmalarımızı yürütmeyi ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve uygulanabilir şartları sağlamayı,

 

 • İşçi sağlığı iş güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymayı,

 

 • Tüm çalışanlarımızın kalite yönetim sistemine katılımını, eğitimlerini ve sistem memnuniyetini sağlamayı,

 

 • Şirketimizde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmeyi,

 

 • ‘’Müşteri Odaklılık’’ vizyonu ile hareket etmeyi ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,

 

 • Tedarikçilerimizle sürekli işbirliği yaparak, etkin iletişim ile hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmayı,

 

 • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek  pazar payımızı artırma yönünde çalışmayı,

 

 • Şirketimizin faaliyet göstermiş olduğu sektörde kalitesi ile öne çıkan bir işletme olmayı, taahhüt etmekteyiz.

Çevre Politikamız

AK PLASTİK olarak;

amacımız faaliyetlerimizden kaynaklanacak, çevre ve insan sağlığına olumsuz zarar verebilecek her türlü etkiyi belirleyip kontrol altında tutmaktır.

Bu amaç doğrultusunda şirketimiz;

 • Çevre yönetim sistemimizi ve performansını sürekli geliştirerek çevre kirliliğini önlemeyi,

 • Çevreyle ilgili yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uymayı,

 • Geri dönüşüme konu olan hammadde malzemelerini kullanmayı,

 • Süreçlerimizi etkin ve verimli olarak yöneterek atıklarımızı en aza indirmeyi,

 • Çalışanlarımızı ve altyüklenici firma personellerini çevre sorunlarına karşı duyarlı hale getirmek ve farkındalıklarını arttırmak için eğitim vermeyi,

 • Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri, toplumsal sorumluluk bilinciyle yönetmeyi,

 • Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümlerin, uygulamaların, çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olmayı,

 • Çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı,

 • İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmek,

 • Sürdürülebilirlik yaklaşımlarını tüm süreçlerde ve ürün yaşam döngüsü aşamalarında uygulamak

 • Faaliyet gösterdiğimiz alanda çevreye duyarlı örnek bir işletme olmayı,taahhüt etmektedir.

 

Stratejik Hedeflerimiz

 • 2024 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

   

   

  • ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015  STANDARTLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE SİSTEMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

   

  • SÜREÇ UYGULAMALARIN ETKİNLİĞİNİ %100 GERÇEKLEŞTİRMEK

  .

  • İŞ YERİMİZİN SÜREKLİ İŞ KAZASI SAYISINI (0)OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK

   

  • İŞ YERİMİZİN ÇEVRE KAZASI SAYISINI ‘’ 0’’ OLRAK GERÇEKLEŞTİRMEK

   

  • KURULUŞ İÇİ KİŞİ BAŞI EĞİTİMİ %10 ARTTIRMAK.

   

  • SEKTÖRÜMÜZLE İLGİLİ EN AZ 2 FUARI ZİYARET ETMEK ve STAND AÇMAK

   

  • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİMİZİ % 100 OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK

   

  • MÜŞTERİ İADE ORANLARINI EN AZ %10 DAHA AZALTMAK 

   

  • ATIK ORANLARIMIZI EN AZ %10 DAHA AZALTMAK

   

  • TÜM MAKİNELERDE SON TEKNOLOJİ VE ÇEVREYE DOST MAKİNELERLE ÜRETİM YAPMAK